Regulamin

Obowiązuje od 12.01.2020 do odwołania
  1. Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie bez podawanie przyczyny
  2. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne
  3. Wszelkie prezentowane wyliczenia podane są jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią podstawy do rozliczenia podatku od zysków kapitałowych
  4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pomyłki
  5. Użytkownik serwisu przesyłając wyciąg z konta brokerskiego wyraża zgodę na jego automatyczną analizę
  6. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie wyciągu w celu rozwoju kalkulatora
  7. Użytkownik serwisu przed przesłaniem wyciągu powinien usunąć z niego wszystkie dane poufne, w tym imię i nazwisko posiadacza oraz numer rachunku
  8. Wyniki wyliczeń zapisywane są w bazie danych i mogą zostać usunięte w dowolnym momencie poprzez wybranie odpowiedniej opcji na stronie wyniku

Akceptuję