Obsługiwane formaty wyciągów:


*) Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przesłanego wyciągu na potrzeby dalszego rozwoju kalkulatora,
Zgoda na przetwarzanie jest opcjonalna, jednak dzięki niej możemy dalej rozwijać kalkulator dodając nowe funkcjonalności oraz wyszukiwać i naprawiać błędy.
Twój wyciąg nie będzie nikomu udostępniany oraz nie będzie wykorzystywany do innych celów niż wymienione powyżej.